Afvalwijzer

Grond schoon

Wat wel

• Zand
• Veen
• Aarde/grond
• Klei
• Tuinaarde


 

Wat niet (bij twijfel, neem contact op)

• Vervuilde/verontreinigde grond
• Boomstronken
• Boomwortels
• Chemisch afval
• Puin/grind
• Grond in zakken
• Graszoden
• Materialen welke niet in de eerste kolom staan vermeld

Grond vuil max 20% vervuiling

Wat wel

• Zand
• Veen
• Aarde/grond
• Klei
• Tuinaarde
• Grond met graszoden
• Boomwortels (geen stronken)
• Kleine stukken steen
  zoals klinkers/tegels
• Kleine beplanting
  zoals borderbeplanting
 

Wat niet (bij twijfel, neem contact op)

• Vervuilde/ chemisch verontreinigde grond
• Chemisch afval
• Boomstronken
• Grond in zakken
• Materialen welke niet in de eerste kolom staan vermeld

Schoon puin

Wat wel

• Stenen
• Bakstenen
• Metselpuin
• Grindtegels
• Dakpannen
• Betonpuin
• Grind (geen dakgrind)
• Keramische producten
  (wastafel/wc pot)
• Wandtegels
 

Wat niet (bij twijfel, neem contact op)

• Gips/gasbeton/kalkzandsteen/gipsplaat
• Asfalt
• Dakgrind
• Puin in zakken
• Asbest /asbest vergelijkend materiaal
• Zand/grond
• Chemisch afval
• Materialen welke niet in de eerste kolom staan vermeld
• Vloeibaar beton

Groenafval

Wat wel

• Takken
• Snoei/maaiafval
• Hooi en stro
• Plantenresten
• Struiken
• Wortels
• Gras zonder grond
• Bladafval
 

Wat niet (bij twijfel, neem contact op)

• Steen
• Zand en grond
• Hout
• Ander afval dan groenafval
• Asbest /asbest vergelijkend materiaal
• Dierlijke mest
• Etensresten/Swill/GFT
• Chemisch afval
• Groenafval in zakken
• Boomstronken
• Materialen welke niet in de eerste kolom staan vermeld

Let op

Wanneer de aangeboden materialen niet voldoen aan de acceptatievoorwaarden dan zijn hieraan extra
kosten verboden welke direct moeten worden voldaan.    
    
Bij verkeerd aangeboden materialen, v.w.b. de samenstelling danwel de wijze van aanbieden, behouden     
wij het recht de aangeboden materialen niet te accepteren.     
De extra gemaakte transportkosten zullen worden doorberekend.