Hoe werkt het?

Voer de werkzaamheden uit

Bied uw af te voeren materialen aan en houd daarbij rekening met de aanbiedregels
Plaats in onze webshop uw afvoerorder
Heeft u nog zand en of grond nodig bestel deze dan ook gelijk in de webshop (dat bespaart u transportkosten)
Geef bij bestellen de gewenste leverdatum op
Opknijpen van de door u opgegeven materialen door één van onze knijperwagens

Aanbiedregels

Bied de af te voeren materialen aan op een plek waar wij er met de knijperwagen bij kunnen komen
Wij moeten met de knijperwagen naast het op te knijpen materiaal kunnen staan.
Hou in verband met de hoogte van onze knijperwagen (hoogte 380 cm) rekening met lage onderdoorgangen
Hou in verband met het gewicht van de knijperwagen rekening met bruggetjes met een gewichtsbeperking
Wij kunnen met onze knijperwagen niet over grasvelden e.d. rijden. Alleen verharde weg
Tip! Als de vuilniswagen er kan komen dan kunnen wij dat, meestal, ook.

Af te voeren materiaal niet aanbieden onder een boom
Af te voeren materiaal niet aanbieden onder een carport of overkapping
Af te voeren materiaal niet aanbieden rondom een lantaarnpaal
Af te voeren materiaal niet aanbieden op sierbestrating (i.v.m. kans op schade)
Af te voeren materiaal niet aanbieden achter auto's (wij knijpen niet over auto's heen)

Andere mogelijkheden

Met de kraan uittrekken van hagen of andere beplanting
Uitknijpen van zand/grond vanuit de wagen rechtreeks de tuin in
Uitknijpen van zand/grond vanuit de tuin rechtstreeks de wagen in
Mail voor de mogelijkheden en een kostenindicatie

Houd rekening met!

Ter plaatse wordt de hoeveelheid geladen die in de bestelling is opgegeven
Eventuele extra m3's afvoer dienen direct contant te worden voldaan.
De af te voeren materialen dienen te voldoen aan de acceptatie voorwaarden
Wanneer de af te voeren materialen niet voldoen aan de acceptatievoorwaarden dan zijn wij gerechtigd de materialen niet af te voeren
of extra verwerkingskosten in rekening te brengen. Deze extra kosten dienen contant te worden voldaan.
Wanneer de locatie niet bereikbaar is voor onze knijperwagen dan brengen wij de altijd de transportkosten in rekening